Yerli Malı Belgesi Nedir

13.09.2014 tarih, 29118 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren tebliğ hükümlerce üretim sürecinin büyük bir kısmını Türkiye de tamamlayan ürünlere yerli malı belgesi verilir. Ürünün Türk malı olduğunu gösterir. Yerli malı belgesi düzenlenirken Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil belgesi göz önünde bulundurulur.

Yerli Malı Belgesi Almak İçin Başvuru Nere Yapılır

Yerli malı belgesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı Ticaret ve Sanayi odalarından alınmaktadır.

Yerlilik oranı, yani üretim sürecindeki hammaddelerin büyük bir kısmının Türkiye’deki üreticilerden tedarik edilmesi ve tedarikçilerinde sanayi sicil belgesi ve kapasite raporları olması gerekir.

Ürünlerin Yerli Malı olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranmaktadır:

Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması. (Kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi olmayan işletmeler kesinlikle yerli malı belgesi alamaz)

Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.

Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması gerekmektedir.

Yerli Malı Belgesi EK HESAP CETVELİ

Yerli Malı Belgesi alımı aşamasında en çok dikkat edilmesi gereken husus Ek Hesap Cetvelidir.

Yerli katkı oranı hesaplanırken ürün reçetesi oluşturulmalıdır. Ürün reçetesinde birim ürün için harcanan hammaddeler yer alır. Bu hammaddelerin kapasite raporundan yazması gerekir. Sanayi sicil belgesi olan üreticilerden tedarik edilen ürünler yerli olarak işlenir, sanayi sicil belgesi olmayan ve yurt dışından döviz cinsinden alınan ürünler ithal girdi olarak yazılır. Belirtilen ürünlere ait hammadde alış faturaları ibraz edilir. Bunların dışından genel giderlerde belirtilir. (işçilik, elektrik, su vs. ). Yerli katkı hesap cetveli firma yetkilisi ve firmanın SMMM tarafından imza altına alınıp, bilgilerin doğruluğu taahhüt edilir.

Yerli malı oranının teknik olarak değerlendirilmesi ayrıca eksper tarafından yapılır. Eksper, üretici tarafından konularında uzman üniversitelerin ilgili bölümlerinden seçilir ya da bağlı olunan oda’dan talep edilir.

Bu girdiler, farklı bölümlerde ibraz edildikten sonra, Yerli Katkı Oranı hesaplanır. Bu oran %51 ve üzerini sağlıyorsa, ürününüz ile ilgili Yerli Malı Belgesi almaya hak kazanırsınız.

Yerli Malı Belgesi Geçerlilik Süresi

Yerli Malı Belgenizin onaylanmasının ardından belgenizi 1 yıl boyunca   kullanabilirsiniz. Yerli Malı Belgesi için Ek süre alınmamaktadır. Belge süresi sona erdiğinde, belge için tekrar başvuru yapılmaktadır.

Yerli Malı Belgesi Danışmanlık Süreci:

Firmamızdan yerli malı belgesi talep eden işletmeler, öncelikle ön inceleme yapılır. Ön inceleme neticesinde kriterleri tutan ürüne ilişkin firmadan gerekli dokümantasyon istenir. Üretici tarafından ürün reçetesi çıkarılması istenir. Yerli katkı oranı hesaplanır. Müracaat için gerekli evraklar hazırlanıp ilgili odaya teslim edilir. Kabulü halinde belge teslim alınır.

Detaylı bilgi için uzman ekibimizden yardım alabilirsiniz.

× Whatsapp