Raf Sistemleri

Endüstriyel Çelik Raf Periyodik Kontrol ve Statik Hesap Analiz Testi

Neden Kontrol Edilmelidir?

Endüstriyel Rafların Periyodik Kontrolü

• Zaman ve kullanıma bağlı yorulma, raf konfigürasyonundaki değişiklikler ve çarpma Kaynaklı hasarlar raf taşıma kapasitesinin düşmesine ve kaza ihtimalinin artmasına Sebep olur.

• TS EN 15635 standardına göre endüstriyel rafların kontrolünün senede en az bir kez Uzman denetçi tarafından yapılması gerekmektedir.

• Yine aynı standarda göre firma içi Kontrollerinin haftalık veya risk analiziyle belirlenecek periyodlarda eğitimli bir Personel (PRSES) tarafından yapılması gerekmektedir.

• Endüstriyel raflar iş ekipmanı sınıfına girdiğinden İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre periyodik kontrolleri yaptırılmalıdır.

TS EN 15635

ÇELİK STATİK SAKLAMA SİSTEMLERİ (SAKLAMA EKİPMANLARININ UYGULAMA VE BAKIMI)

TS EN 15635 Standardı endüstriyel rafların kullanım, bakım ve kontrol süreçlerini tarif eder.

Standart İçeriği;

• İşletme İhtiyaçları

• Kullanıcıyla İlgili Önemli Veriler

• Montaj ve Kurulum

• Raf Konfigürasyonundaki Değişiklikler

• Raf Kullanımı

• Raf Güvenliği ve Hasar Değerlendirmesi

• Güvenlik Değerlendirmesi Gerektiren Değişiklikler

KONTROL KRİTERLERİ

• Personel İstifleme Eğitimleri ve Araç Operatör Sertifikaları

• İstifleme Ekipmanlarının Güvenliğinden Sorumlu Personel (PRSES) Ataması

• (PRSES) Arıza ve Bakım Kayıtları

• Proje Varlığı ve Projeye Uygun Kurulum

• Uyarı Levhaları

• Kapasite Levhaları

• AKSESUARLAR, İSTİFLEME ARAÇLARI VE ORTAM

• Korkuluklar ve Merdivenler (Asma Katlarda ve Çok Katlı Raflarda)

• Uygun Yükleme Aparatları (Makara / Bobin Kızağı, Silindir Takozu, Konteyner Desteği vb.)

• Paletler, Konteynerler (Yükleme Uygunluğu)

• Koridor Genişliğinin Kullanılan İstif Makinesine Uygunluğu (Koridor Açıklıkları)

• Zemin (Temizlik, Eğim)

• Aydınlatma Zemin İşaretlemeleri (Yükleme Boşaltma İstasyon Alanları, Zemin Yükleme Sınırı)

YAPISAL KONTROL / ÇERÇEVE

• Ayak Deformasyon

• Çerçeve Eksen Kaçıklığı

• Çapraz Bağlantı Deformasyon / Yok

• Yatay Bağlantı Deformasyon / Yok

• Ayak Koruyucu Deformasyon / Yok

• Çerçeve Bariyeri Deformasyon / Yok

• Eksik Bağlantı Elemanı (Cıvata, Somun vb.)

• Korozyon

YAPISAL KONTROL / KİRİŞ

• Kiriş Deformasyon

• Kiriş Eksen Kaçıklığı

• Yatay Bağlantı Deformasyon / Yok

• Palet / Döşeme Destek Çubuğu

• Deformasyon

• Döşeme Deformasyon

• Korozyon

RAFLARDA RENKLENDİRME RİSK SEVİYESİ

Turuncu Risk Seviyesi

• Hasar ölçüleri yanda verilen değerlerin iki katından azsa ilgili bölmeye yükleme yapılmaz. Dört hafta içinde ilgili eleman değişmezse Kırmızı Risk sınıfına girer.

Kırmızı Risk Seviyesi

• Hasar ölçüleri yanda verilen değerlerin iki katından fazlaysa ilgili bölme derhal boşaltılmalı ve hasar gören eleman değiştirilinceye kadar bölme yeniden yüklenmemelidir.

Yeşil Seviye

• Hasar ölçüleri yanda verilen değerleri aşmadıysa hasar ölçüsü kaydedilir ve bir sonraki kontrolde ölçülerek yeniden değerlendirilir.

× Whatsapp