Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolü

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek III Bölümünün 1.1. Maddesi, “İş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde, imalatçı verileri ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılır.” hükmü bulunmaktadır.

Anılan yönetmeliğin, 2. Periyodik Kontrole Tabi İş Ekipmanları maddesinin, 2.1. Basınçlı Kap ve Tesisatlar bendinin, 2.1.1. alt bendi “Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.” şeklindedir.

Yine aynı yönetmeliğin 2.1.2. alt bendi; “Basınçlı kap ve tesisatlarını periyodik kontrolleri, 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde yer alan ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre yapılır.” hükmündedir.

Firmanız bünyesindeki basınçlı kapların periyodik kontrolleri kapsamında test ve muayenelerini yapan kişilerin bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenilirlik açısından muayene ettikleri ekipmanın tasarımcısı, tedarikçisi, montajcısı, satıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamasına dikkat ediniz.

Basınçlı kap muayeneleri kimler tarafından yapılır:

Basınçlı kapların muayeneleri makine mühendisleri tarafından yapılır. Makine Mühendisleri odasına kayıtlı ve Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Yetki almış personeller yapabilir.

Firmamız Tarafından muayeneleri yapılan basınçlı kaplar:

  • Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü
  • Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü
  • Kızgın Su Kazanı Periyodik Kontrolü
  • Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü
  • Hidrofor Tankı Periyodik Kontrolü
  • Genleşme Tankı Periyodik Kontrolü
  • Boyler Tankı Periyodik Kontrolü
  • Otoklav Periyodik Kontrolü
  • Kompresör- Hava Tankı Periyodik Kontrolü
  • Diğer Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolü
× Whatsapp