TS EN ISO 17025 – DENEY VE KALİBRASYON LABORATUVARLARI DANIŞMANLIĞI

ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı, kalite sistemi çalıştırdıklarını, teknik olarak yeterli olduklarını ve geçerli teknik sonuçları üretebildiklerini göstermek isteyen ve akreditasyon almak isteyen deney veya kalibrasyon laboratuvarının yerine getirmesi gereken bütün şartları içermektedir. Test ve deney sonuçlarının uluslararası kabul edilebilir olması için laboratuvarların bu akreditasyona ihtiyacı vardır.

ISO 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Bir laboratuvar belirlenen faaliyet kapsamlarında, TSE EN ISO/IEC 17025 standardına uygunluğu sağlamakla akreditasyona hazır hale gelmektedir. Bu standart ilgili operasyonların nasıl yönetileceğine ilişkin genel hatları belirler. Faaliyet kapsamlarına göre laboratuvarlar kendi iç kontrol dokümanlarını ve talimatlarının yayınlayarak bunları kullanımını garanti etmelidirler. Laboratuvar Akreditasyon başvuru süreci kısaca aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 • İlgili standarda göre belirlenen kapsamlarda bir sistem oluşturulur ve uygulamaya alınır.
 • Akreditasyon kuralları gereği belirlenen sürelerde ve adetlerde faaliyetler gerçekleştirilerek tüm bu faaliyetlerin kayıtları oluşturulur.
 • Akreditasyon Başvuru dosyası hazırlanır, TÜRKAK akreditasyon kurumuna (Türkiye için Türkan’dır) sunulur.
 • Akreditasyon Başvuru dosyasındaki evraklar TÜRKAK Akreditasyon Kurumu tarafından kontrol edilir varsa eksikliklerin tamamlanması istenir,
 • TÜRKAK Akreditasyon Kurumu ile denetim tarihi ve denetçiler konusunda mutabakat sağlanır,
 • TÜRKAK tarafından Atanan denetçiler doküman incelemesi yapar ve saha denetimi gerçekleştirilir,
 • Eğer Varsa, uygunsuzlukların giderilmesi istenir, sonrasında Denetim raporu TÜRKAK Akreditasyon kurumu belgelendirme komitesine sunulur,
 • Eğer Uygunluk verilir ise akreditasyon belgesi yayınlanır.

ISO 17025 İçin Danışmanlık Hizmeti Kapsamında Yapılacak Çalışmalar;

 • Kuruluşun üst yönetimi ile toplantı yapılması, durumun değerlendirilmesi ve kapsamların belirlenmesi.
 • Sistem analizi yapılması ve kuruluşun mevcut durumunun tespiti.
 • Laboratuvar alt yapı gereksinimlerinin belirlenmesi ve bunların tedarik edilmesinin sağlanması
 • Kuruluşun yönetim temsilcisinin belirlenmesi ve çalışma ekibinin oluşturulması,
 • Kurumdaki Personel yetkinliklerinin analiz edilmesi, görev, yetki ve sorumlulukların tanımlanması,
 • Kurum personellerine Genel eğitimlerin verilmesi (temel standart eğitimi, dokümantasyon eğitimi, ölçüm belirsizliği eğitimi vs.)
 • Ana ve alt üretim proseslerinin ve faaliyetlerin belirlenmesi, iş akış diyagramlarının hazırlanması, belirlenen ana ve alt proseslerin yazılı hale getirilmesi,
 • ISO 17025 standardının ve kuruluşun faaliyetlerinin gerektirdiği etkin ve yeterli bir dokümantasyon yapısının oluşturulması.
 • Dokümanların ilgililere ve personellere dağıtımının yapılması ve kullanımının kontrolü İhtiyaç halinde dokümanların revizyonlarının yaptırılması. ISO 17025 standardı için personellere İç tetkikçi eğitimlerinin verilmesi, iç tetkik sorularının hazırlanması ve iç tetkik yapılması.
 • Kurumda Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi, faaliyetlerin uygulanması ve sonuçlarının izlenmesi
 • Kurumda Sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi, TÜRKAK Akreditasyon kuruluşuna müracaat için gerekli çalışmaların yapılması ve Belgelendirme tetkiki hususunda gerekli bilgilendirmenin sağlanması
 • TÜRKAK Akreditasyon denetimine iştirak Denetim sonrası var ise uygunsuzlukların kapatılması

Not: Bu çalışmalar genel bir çalışma planı olup proje başlangıç esnasında AB PLUSS firması tarafından size özel bir çalışma planı verilecektir. Danışmanlık yapacak olan personelimiz Türkak denetçi unvanına haizdir.

× Whatsapp