Gürültü Maruziyet Ölçümü

Kişisel Gürültü Maruziyeti / Ortam Gürültüsü:

Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik’e göre; İşverenin, çalışanların maruz kaldığı gürültü düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele alması ve gürültü ölçümleri yaptırarak maruziyeti belirlemesi gerekmektedir.

× Whatsapp