Kapasite Raporu

Kapasite Raporu Nedir?

Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır.

Kapasite Raporu Nereden Alınır?

Kapasite raporları TOBB bağlı sanayi ve ticaret odaları ile esnaf odalarından alınır.

10 kişi ve üzeri sgk lı çalışanı olan firmalar resen kayıt yapılacağı sanayi odalarından 9 kişi ve altı sgklı çalışanı bulunan işletmeler ticaret odalarından alabilir. Kapasite raporu alabilmek için işletmelerine en az 1 sgk lı çalışanı olmalıdır.

Kapasite raporu talep eden işletmeler gerekli dokümantasyonu hazırladıktan sonra ilgili odaya müracaatları sonucunda eksper incelemesi ve TOBB onayından sonra raporu almaya hak kazanırlar.

Kapasite raporuna sahip işletmeler mutlaka sanayi sicil belgesi de alması gerekir. Yani kapasite raporuna sahip işletmeler en geç 2 ay içerisinde sanayi il müdürlüğüne raporlarını ibraz etmeleri gerekir.

Kapasite Raporu Tanziminde Amaç Nedir?

Kapasite raporları ülkenin sanayi üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla sanayi bilgi sistemini oluşturmak, sanayi sicil belgesi almak, teşvik, tahsis, ihaleler ile bazı belgelerin alınması vb. işlemlerde kullanılmak amacıyla düzenlenirler.

Kapasite Raporu Tanzimini Zorunlu Kılan Mevzuatlar Hangileridir?

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu,

 • 5174 sayılı TOBB Kanunu (Madde 9),
 • 05.1975 tarih 15248 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7/9914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
 • TOBB Muamelat Yönetmeliği (Madde 41),
 • 560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHK ve Yönetmelikleri,
 • Teşviklerle İlgili Tebliğler,
 • İthalat ve İhracat Yönetmelikleri

Kapasite Raporunun Faydaları Nelerdir?

Kapasite Raporları;

 • %25 elektrik indirimde
 • Yatırım Teşvik Belgesi, KOSGEB,
 • Dâhilde İşleme İzin Belgesi,
 • Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında, Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik ve doğalgaz alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
 • Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
 • Resmi ve özel ihalelerde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
 • Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
 • İmalatçı belgesi alımında,
 • Vergi incelemelerinde,
 • Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde, gerekli olmaktadır. Ayrıca ülkemizin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.
× Whatsapp