İş Makineleri Periyodik Kontrolleri

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince, iş makinalarının güvenli çalışmalarını, kullanan operatörlerin sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak amacı ile periyodik kontrollerini yaptırtmak, alınması gereken önlemleri belirlemek ve raporlandırmak iş verenlerin asli sorumlulukları arasında yer almaktadır.

İş ekipmanlarının periyodik kontrolleri “Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)” ile “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında değerlendirilmektedir. Makina Emniyeti Yönetmeliği’ nde iş makinalarının sahip olması gereken teknik özellikler, CE işaretlemesi ve piyasaya arz edilmeleri ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Bu konuyla ilgili yayınlanmış standartlar Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında yayımlanmıştır.

İş makinalarının periyodik muayeneleri etkin bir koruyucu mühendislik hizmeti olduğu gibi işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından da ihtiyaç duyulan bir kontrol önlemi olarak karşımıza çıkmaktadır. İş makinalarının muayeneleri de kaldırma-iletme ekipmanlarında olduğu gibi genel kontroller ve fonksiyon kontrolleri vb. şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Firmanız bünyesindeki iş makinalarının periyodik kontrolleri kapsamında test ve muayenelerini yapan kişilerin bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenilirlik açısından muayene ettikleri ekipmanın tasarımcısı, tedarikçisi, montajcısı, satıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamasına dikkat ediniz.

İş makinaları konusunda Türkiye’ de yayımlanan standartlar TS EN 474 serisidir. Bu standartların yanı sıra iş makinalarının parçaları ve ekipmanlarına ait çok sayıda standart da bulunmaktadır.

İş Makinelerinin muayeneleri kimler tarafından yapılır:

Makine mühendisleri tarafından yapılır. Makine Mühendisleri odasına kayıtlı ve Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Yetki almış personeller yapabilir.

 • Çekici Periyodik Kontrolü
 • Ekskavatör Periyodik Kontrolü
 • Skreyper Periyodik Kontrolü
 • Greyder Periyodik Kontrolü
 • Yükleyici Periyodik Kontrolü
 • Fore Kazık Periyodik Kontrolü
 • Mikser Periyodik Kontrolü
 • Silindir Periyodik Kontrolü
 • Damperli Kamyon Periyodik Kontrolü
 • Asfalt Makinesi Periyodik Kontrolü
 • Beton Pompası Periyodik Kontrolü
× Whatsapp