Mekanik Tesisat Periyodik Kontrolü

6331 sayılı yasaya göre çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek III Bölümünün 2.3. Tesisatlar maddesinin, 2.3.1. bendi “ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır” hükmündedir.

Yangın Tesisatı

Yangın söndürme sistemi periyodik kontrolleri ve testleriyle yangın anında can ve mal güvenliğinin korunması için; proje ve uygulamasının, ilgili yönetmelik ve standartlara uygunluğunun kontrolü ile sürekli hazırda bekleyen yangın söndürme sisteminin doğru zamanda, uygun çalışma basınç ve debilerle çalışabildiğinin test edilmesi amaçlanmaktadır.

Çalışır bir vaziyette bulunan yangın tesisatı işletmeleri ve tesisleri büyük zararlardan ve de en önemlisi can kayıplarından korumaktadır. Bu sebeple yangın tesisatının periyodik kontrolleri büyük önem arz etmektedir. Yangın tesisatı sistemi hastanelerde, okullarda, apartmanlarda ve büyük tesislerde kullanılması zorunludur.

Yangın Tesisatı “İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne ve “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe” tabiidir. Bu yönetmelikte belirtilen ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda 1 defa yapılır. Yangın Tesisatı periyodik kontrolleri TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1+A2, TS EN 12416-2+A1, TS EN 12845 ve NFPA standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 • Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolleri
 • Yangın Pompaları (Motopomp) Performans Testleri
 • Kaçış Yolu Basınçlandırma Sistemleri Test ve Periyodik Kontrolleri
 • Yangın Dolap sistemleri
 • Yangın söndürme tüpleri
 • Yağmurlama ( Sprinkler ) Sistemi
 • Yangın Su Deposu
 • Yangın Pompa İstasyonu
 • Yangın Hidrant Sistemi
 • Yangın Dolap Sistemi
 • Köpüklü Söndürme Sistemleri
 • Algılama Alarm Sistemleri
 • Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri
 • CO2 Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri

Havalandırma ve Klima Tesisatı Periyodik Kontrolü

25.04.2013 Tarihli 28628 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan İş ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği bunu zorunlu kılmaktadır.

Havalandırma ve Klima Tesisatı periyodik kontrol sıklığı nasıl belirlenmelidir?

Periyodik muayene sıklığı ile ilgili açıklama İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği aşağıdaki gibidir.

Ek III Madde 1.4 Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu yönetmelikte belirtilen istisnalar (*) dışında bir yılı aşmaması gerekir.

Muayene öncesi ön hazırlık nasıl yapılır?

Havalandırma tesisatı kontrolünden önce işletmede mevcutsa havalandırma tesisatı projesi autocad ortamında muayene personeli ile paylaşılmalı ve kontrol sırasında da çıktı olarak hazır bulundurulmalıdır. Kontrol öncesinde havalandırma tesisatının tıkalı veya kirli olan filtrelerinin doğru sonuçlar elde etmek amacıyla bakımcı personeller tarafından değiştirilmesi ya da temizlenmesi önerilir. Yüksek Havalandırma menfezleri veya kanallara kolay erişim için işyeri bir merdiven veya güvenliği sağlanmış bir platform hazır bulundurmalıdır.

Havalandırma tesisatları, kapalı olan ortamdaki hava sirkülasyonunu sağlayarak içeriye temiz hava alınımını sağlayan sistemlerdir. Hemen hemen her yerde karşımıza çıkan bu sistemler insanların daha temiz bir hava solumasına yardımcı oluyor. Havalandırma tesisatlarının muayeneleri insan sağlığı için oldukça önemlidir.

Muayeneye dahil olan hizmetler şunlardır;

 • Hava akımını sağlayan parçalar kontrol edilir,
 • Hava akımını sağlayan borular temizlenir,
 • Hava hızı ölçülür,
 • Havanın temizliği ölçülür,
 • Havalandırma kanallarının kontrolü yapılır,
 • Hasarlı veya eksik parça olup olmadığına bakılır,
 • Tesisatta herhangi bir toz yumağı olup olmadığına bakılır,
 • Tesisatta bulunan fanların güncel durumlarına bakılır,
 • Varsa hava filtresinin kontrolü sağlanır,

Havalandırma tesisatı muayene sıklığı nedir?

İlgili mevzuata göre havalandırma ve klima tesisatları, projede belirtilmiş olan kriterlere olan uygunluğu açısından 1 yıl aralıklarla muayene edilmelidir.

Havalandırma ve Klima Tesisatı periyodik kontrolünü firmamız alanında uzman personeller ile gerçekleştirmektedir. Standartlara ve yönetmeliklere bağlı, kontrol esaslarını ve İSG kurallarını bilen, işletme kurallarına saygılı çalışma arkadaşlarımız tarafından periyodik kontrollerinizi gerçekleştirmekteyiz.

× Whatsapp